tlacitko uvodprofil firmy
Historie 1932 - 1939

1932 - V přízemí nové budovy byl instalován opřádací stroj na gumové nitě. Opředená guma byla používána do nových druhů vyráběného sortimentu - tj. do šněrovačkové gumy v šířích 200 - 500 mm a do dámské podvazkové gumy. Dále byl v této době postaven a uveden do provozu stav na výrobu dírkové gumy.

Rovněž se rozrůstal sortiment obuvnických pružinek, kdy se pro firmu BAŤA Zlín začaly vyrábět vedle klasických "perek" obuvnické pružinky v šířkách 30 - 200 mm v nejrůznějších vazebních a materiálových kombinacích. V této době byla obec Krucemburk a tedy také továrna napojena na veřejnou elektrickou síť a byla ukončena výroba el. energie v závodě a činnost akumulátorů.

 

1939- protože v letech 1937 - 1939 stoupaly požadavky na výrobu pružinek, z nichž se masovým druhem staly pružinky na výrobu protiplynových masek u firmy FATRA Napajedla (jednalo se o úchyty masky na hlavu), nestačila stávající kapacita tkalcovny. Proto se v roce 1939 začalo s výstavbou nové, dvoupatrové budovy ze železobetonu, ve které jsou dnes umístěny v přízemí adjustace a zámečnická dílna, v prvním patře sál tkalcovny č. 5 a ve druhém patře sál č. 6, kde je v současné době přípravna - snovárna.

 

Do nové budovy byly postaveny nové stuhařské stavy, které v té době dodávala firma LÜDORF Velký Šenov (pozdější závod č. 7 n. p. STAP) a 12 plochých proplétacích strojů (celkem 40 chodů) na výrobu prádlové gumy, tzv. "líček", v šířkách 6 - l2mm.

3/7
Elasta Vestil s.r.o © 2013