tlacitko uvodprofil firmy
Historie 1925 - 1930

1926 - Pro zajištění spolehlivého pohonu celého provozu, jeho bezpečného vytápění parním topením a přemístěním apretury z nevyhovujících prostor ve staré budově u obytného domu č. 110 do vlastní továrny bylo postaveno stabilní parostrojní zařízení, tj. parní kotel, parní stroj a tovární komín. Toto zařízení dodala firma Breitfeld-Daněk z Blanska. Pro závod to znamenalo přechod k tehdy modernímu elektrickému osvětlení. Obec Krucemburk neměla v té době ještě připojení na veřejnou sít, a tak se elektrický proud vyráběl dynamem, které poháněl parní stroj. Zároveň se nabíjely akumulátory pro svícení, aby se mohlo svítit i mimo dobu, kdy byl parní kotel v chodu.

1930 - Byla stržena stará přízemní budova z roku 1905 a na jejím místě byla postavena patrová budova, opět ze železobetonu, která dodnes slouží jako sály č. 1 č. 3.. Zároveň s touto výstavbou byly postupně vyměňovány tkalcovské stavy s dřevěnou konstrukcí za nové stroje tkalcovské a soukací.

1925 - Výsledkem poválečné konjunktury bylo, že se firma "Vladimír Štill, mechanická tkalcovna gumového zboží" uchytila dobře na trhu. Svoji nabídku rozšířila z obuvnických pružinek - perek i na gumu šlovou a podvazkovou. Rozrůstající se výroba si žádala nové stroje a nové, větší dílny. Proto byla v roce 1925 postavena patrová budova tehdy velmi moderní konstrukce - ze železobetonu. Budova slouží dodnes jako sály č.2 a č.4.

 

2/7
Elasta Vestil s.r.o © 2013