tlacitko uvodprofil firmy
 
Historie 1896 - 1919

Do roku 1948 - V. Štill, mechanická tkal- covna gumového zboží,  Krucemburk.

1896 - Založení ruční výroby obuvnických pružinek. Zakladatelem byl pan VILÉM ŠTILL, dříve obchodník smíšeným zbožím v KRUCEMBURKU.

1898 - Přenesení ruční výroby pružinek do místního mlýna, kde byly v najaté místnosti ručně poháněné stávky mechanizovány na pohon silou vodního kola. Zde utkané obuvnické pružinky se přenášely do obytného domu č. 110, kde byla zřízena v budově ve dvoře malá apretura se třemi sušícími bubny, poháněná malým parním strojem. Parou zásoboval apreturu a parní stroj stojatý kotel vytápěný uhlím.

>

1905 - V místě dnešní tovární budovy byla postavena přízemní tkalcovna, ve které byly mechanické stuhařské stavy, poháněné transmisními převody od benzinového motoru.

1915 - Rok po vypuknutí l. světové války musela být úspěšně se rozvíjející výroba obuvnických pružinek zastavena pro naprostý nedostatek bavlněné příze, a především gumových nití, dovážených dosud z Anglie.

1919 - Zakladatel firmy, pan VILEM ŠTILL, se ze zdravotních důvodů vzdává řízení tehdy zastaveného provozu ve prospěch svého syna VLADIMÍRA ŠTILLA. Ten využívá svých dosavadních zkušeností praktických i teoretických. Je absolventem tkalcovské školy v Náchodě a před l. světovou válkou pracoval v textilních továrnách v Lyonu ve Francii a v Aarau ve Švýcarsku. Kromě získání odborných zkušeností se pan Vladimír Štill zdokonalil v němčině a francouzštině, což v pozdějších letech nemálo přispělo k rozvíjení obchodu mladé firmy do zahraničí.

 
1/7
Elasta Vestil s.r.o © 2013